24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı

Gizlilik

Gizlilik & Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Gizlilik Politikası”)

Giriş

Bu internet sitesi ("www.emittistanbul.com") size ITE Group plc Türkiye iştiraki olan E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri A.Ş.  ("E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri A.Ş.", "biz" veya "bizim") tarafından işletilmektedir. Bu Gizlilik Politikası kişisel verilerinizi nasıl işleyeceğimizi ve kimlere aktarabileceğimizi belirtmekte ve İnternet Sitesinin Kullanım Şartlarının bir kısmını teşkil etmektedir. "Kişisel Veri", kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veridir. Kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen şekillerde toplandıktan sonra nasıl işlediğimiz ve kimlere aktardığımız hakkında bilgi sahibi olmak için lütfen bu Gizlilik Politikasını okuyunuz.
Bu Gizlilik Politikası değişik zamanlarda güncellenebilir. En yakın zamandaki revizyonların tarihleri sayfa üzerinde takip edebilirsiniz. Bu sebeple lütfen Gizlilik Politikası sayfasını sıkça ziyaret edin.

Kişisel Verilerinizi Ne Zaman ve Ne Şekilde Toplarız ve Hukuki Sebeplerimiz Nelerdir?

Platform Uluslararası Fuarcılık A.Ş. kişisel verilerinizi İnternet Sitesi, fuar katalogları, davetiyeler, çağrı merkezi ve diğer sair iletişim kanalları aracılığıyla elektronik, sözlü veya yazılı olarak toplamaktadır.  İnternet sitemiz vasıtası ile aşağıdaki işlemleri gerçekleştirdiğinizde kişisel verilerinizi toplarız:
 • Bizden hizmet ya da ürün sipariş ettiğinizde,
 • İnternet Sitemiz üzerinden çevrim içi stant rezervasyonu yaptığınızda,
 • İnternet Sitemiz üzerinden çevrim içi ziyaretçi davetiyesi talep ettiğinizde,
 • Çevirim içi gruplarımız vasıtası ile içerik sağladığınızda,
 • Bize iş başvurusu yaptığınızda,
 • Bizden haber bültenleri almak üzere kayıt olduğunuzda, ve
 • Bizimle bir soru ya da şikayet için temasa geçtiğinizde.
 
Kişisel verilerinizi (i) kanunlarda açıkça öngörülen hallerden birinin varlığı; (ii) fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmamız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan sizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması; (iii) sizlerle aramızda bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; (iv) veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması; (v) kişisel verilerinizin alenileştirilmiş olması; (vi) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; (vii) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması ve gerekli olması halinde (viii) açık rızaya dayanarak toplayabilir, işleyebilir ve aktarabiliriz.
 
Buna ilave olarak İnternet sitemizi ziyaret eden kişiler hakkında da, aşağıda ‘Çerezler’ başlıklı bölümde belirtildiği gibi belirli verileri toplamaktayız.

Sizden Hangi Kişisel Verileri Topluyoruz?

Sizden toplayabileceğimiz kişisel veriler aşağıdaki gibidir:
 • İsim;
 • Soyisim;
 • Meslek;
 • Posta adresi;
 • Telefon numarası (sabit, cep veya faks);
 • E-posta adresi

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz:
 • İnternet sitesi vasıtası ile farklı zamanlarda sağlayabileceğimiz herhangi bir hizmeti kullanmanızı sağlamak;
 • Stant rezervasyonunuzu, fuara ziyaretçi olarak kaydınızı ve sair işleminizi veya aboneliğinizi gerçekleştirmek ve buna uygun olarak sizinle yazışmak;
 • İzin vermeniz halinde belirlediğiniz iletişim tercihlerine uygun olarak, size düzenlenecek olan fuarların tanıtımlarını yapabilmek, tarafımızca düzenlenmiş/düzenlenebilecek olan fuarlara ilişkin pazarlama ve kampanya faaliyetlerini yürütebilmek, yeni düzenlenecek fuarlar hakkında bilgilendirilmenizi sağlamak ve ilginizi çekebilecek broşür ve davetiyeleri sizinle paylaşmak;
 • İnternet sitemizin kullanılabilirliğini ve içeriğini geliştirmek amacıyla pazar araştırmaları gerçekleştirmek için İnternet sitemiz üzerindeki aktiviteyi takip etmek ;
 • İnternet sitemiz üzerinde herhangi bir yerde rahatsız edici, uygunsuz ve itiraz edilebilir içerik paylaşmanızı veya göndermenizi engellemek (Bu, işvereniniz, e-posta/internet hizmet sağlayıcınız ve kanun uygulayıcı otoriteler dahil olmak üzere ilgili üçüncü şahısları sağladığınız içerik ve davranışınız hakkında bilgilendirmeyi içerir); ve
 • İnternet sitesi yönetimi için (İnternet sitesi üzerindeki yorumlara ya da bize verdiğiniz geri bildirimlere yanıt vermemizi sağlamak dahil).

Kişisel Verilerinizi Aktarılması

Kişisel verileriniz Türkiye iştiraki olduğumuz ITE Group Plc.‘ye ve ITE Group Plc.’nin bağlı şirketlerine işbu metin dahilinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla üçüncü taraf iş ortaklarımıza, reklam ve medya ajanslarımıza, sosyal medya işletmecilerine ve/veya tedarikçilerimize veya hukuki bir yükümlülük bulunması halinde resmi kurum ve kuruluşlara aktarabiliriz .

Çerezler

İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz zaman bilgisayarınızın sabit diskine ya da mobil cihazınıza ‘çerez’ formatında (ufak bir metin dosyası) bilgi depolayabiliriz. Çerezler internet sitesi sahipleri tarafından sık olarak internet sitelerinin çalışmasını veya daha iyi çalışmasını sağlamak için ve de aynı zamanda raporlama bilgileri sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

“Çerezler” (diğer adıyla HTTP çerezleri, internet çerezleri veya tarayıcı çerezleri) herhangi bir internet sitesini ziyaretettiğiniz zaman bilgisayarınıza metin dosyası olarak kaydedilen ufak veri parçalarıdır. Bunların tipik amacı internet sitelerinin geçmişte yaptığınız belirli aksiyonları hatırlamalarına yardımcı olmaktır. Örneğin çerezler bir internet sitesine ne zaman giriş yaptığınızı, belirli sayfaları ne zaman ziyaret ettiğinizi veya hangi düğmelere bastığınızı takip edebilirler.

İnternet sitesi sahibi tarafından (burada ITE Group Plc Türkiye iştiraki olan Platform Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından) belirlenmiş olan çerezler ‘birinci şahıs çerezleri’ olarak bilinirler. internet sitesi sahibi haricindeki kişilerce belirlenmiş olan çerezler ise ‘üçüncü şahıs çerezleri’ olarak bilinirler. Üçüncü şahıs çerezleri internet sitesi üzerinde ya da vasıtası ile üçüncü şahıs özellikleri ya da fonksiyonelliklerinin sağlanmasını (örneğin reklamlar, videolar, ve internet sitesi analitik hizmetleri) mümkün kılar. Bu çerezleri belirleyen kişiler bilgisayarınızı hem söz konusu internet sitesini ziyaret ettiğinde hem de diğer bazı internet sitelerini ziyaret ettiğinde tanıyabilmektedirler.

Çerezler bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda farklı süreler boyunca kalabilirler. Bazı çerezler ‘seans çerezidirler’ ve sadece internet tarayıcınız açıkken mevcut olurlar tarayıcınızı kapattığınız anda otomatik olarak silinirler. Diğer çerezler ‘kalıcı çerezler’dir ve tarayıcınız kapatıldıktan sonra da mevcut olmaya devam ederler ve daha sonra tarayıcınızı açtığınızda ve internette yeniden dolaştığınızda yeniden internet siteleri tarafından bilgisayarınızı tanımak için kullanılabilirler.

Çerezleri çeşitli sebeplerden ötürü kullanırız. Örneğin çerezler kullanıcılarımızın ilgi alanlarını takip edip internet sitemiz üzerindeki tecrübelerini iyileştirmemizi sağlarlar. Üçüncü şahıslar da analitik ve diğer amaçlar için internet sitemiz üzerine kendi çerezlerini yerleştirirler. Bu internet sitesi üzerinde kullanılan spesifik çerez türleri ve bunların hizmet ettikleri amaçlar aşağıdaki tabloda açıklanmıştır:
 
Çerez Türleri Ne yaparlar?

Birinci şahıs
(Bu internet sitesinin birincil alanı)

ASP.NET_SessionID (seans sonunda silinir) 
internet sitesinin hatasız işlemesini sağlamak amacıyla önemli mantıksal bilgileri
takip etmek için kullanılır.
 
CMSCurrentTheme (1 gün sonra silinir)
Diyalog pencerelerine düzgün bir tasarım sağlamak amacıyla mevcut görsel temanın ismini
saklar.
 
CMSPreferredCulture (1 yıl sonra silinir)
Ziyaretçinin tercih edilen içerik kültür/lisan bilgilerini saklar.
   

Performans ve fonksiyonellik çerezleri

Bu çerezler internet sitemizin performans ve fonksiyonelliğini iyileştirmek için kullanılırlar ancak
sitenin kullanımı için temel çerez değillerdir. Ancak bu çerezler olmadan belirli fonksiyonellikler
(videolar gibi) mevcut olmayabilir.
   
Üçüncü şahıs __cfduid (6 yıl sonra silinir) 
İnternet sitemizi örneğin internet korsanları gibi güvenlik tehditlerine karşı korumak ve
performansını arttırmak için, DNS’imizi CloudFlare üzerinden yönlendirmekteyiz.
"__cfduid" çerezi CloudFlare hizmeti tarafından yerleştirilmektedir.

Analitik ve kişiselleştirme çerezleri

Bu çerezler pazarlama kampanyalarının ne kadar etkili olduğu anlamak üzere toplam olarak
kullanan verileri ya da internet sitesini sizin için kişiselleştirmemize yardımcı olan verileri toplar
Üçüncü şahıs  Google Analytics:
 __utma (2 yıl sonra silinir)
 Bu çerez bir ziyaretçinin kaç defa internet sitesini ziyaret ettiğini, ilk ziyaretlerinin ne zaman olduğunu ve son ziyaretlerinin ne zaman
meydana geldiğini takip eder.
 
__utmb (30 dakika sonra silinir)
Bu çerez, bir ziyaretçinin internet sitesine tam olarak girdiği anın zaman bilgisini toplayarak, bir ziyaretçinin ziyaretinin ne kadar sürdüğünün
hesaplanmasına yardımcı olur. 


__utmc (her bir seans sonunda silinir)
Bu çerez bir ziyaretçinin internet sitesinden tam olarak çıktığı anın zaman bilgisini toplayarak, bir ziyaretçinin ziyaretinin ne kadar sürdüğünün
hesaplanmasına yardımcı olur. Bir başka sayfa görüntülenmesinin meydana gelmesi için 30 dakika kalır ve bu meydana gelmezse silinir.

 
__utmz (her seans sonunda silinir)
Bu çerez ziyaretçinin nereden geldiği, hangi arama motorunun kullanıldığı, hangi linke tıklandığı, hangi arama kelimelerinin kullanıldığı ve siteye dünyada nereden erişildiğine dair bilgileri saklar. 


__ga (2 yıl sonra silinir)
Bu çerez kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.

New Relic
NREUM (Tarayıcı kapatıldığında silinir)
Bu çerez sadece Navigasyon Zamanlama API’sını desteklemeyen tarayıcılarda oluşturulur. Eğer bir tarayıcı Navigasyon Zamanlama API’sını destekliyorsanavigasyon başlangıç saatini belirlemek için bir yerel ara yüz kullanılabilir.
NRAGENT (Tarayıcı kapatıldığında silinir)
Bu çerez sadece yeni New Relic sunucusu tarafından bir son kullanıcıya bir jeton verildiği zaman oluşturulur.
JSESSIONID (Tarayıcı kapatıldığında silinir)
JSESSIONID çerezi bir seans tespit edici saklamak üzere kullanılır ve bu sayede New Relic bir uygulama için olan seans sayımlarını takip edebilir. Çerez değeri Jetty tarafından oluşturulur.

Sosyal ağ çerezleri

Bu çerezler internet sitemizde ilginç bulduğunuz sayfa veya içerikleri üçüncü şahıs sosyal ağ internet siteleri vasıtası ile paylaşmanızı sağlar.
Üçüncü şahıs  ADD THIS:
 _uid (2 yıl sonra silinir)
Özgün olarak atanmış bilgisayar-tarafından-oluşturulmuş kullanıcı adı.
 
_di/dt (1 gün sonra silinir)
Diğer çerezlerin silinme süreçlerini yönetmeye yardımcı olan bakım çerezleri.
 
_uvc (2 yıl sonra silinir)
Bu Kullanıcıyı Ekle mesajını ne sıklıkta göreceğimizi ölçer.
 
_psc (90 gün sonra silinir)
Bu çerezler kullanıcı paylaşma ve sosyal aktivite bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
 
_loc (90 gün sonra silinir)
Yayınlayıcıların yaklaşık olarak insan paylaşma bilgilerinin nerede bulunduğunu bilmelerini sağlayan coğrafi lokasyon (eyalet seviyesinde).

Çerezler zararlı mıdır?

Çerezler size ya da bilgisayarınıza zarar veremez. Bunlar virüs içeremezler, zararlı yazılımlar kuramazlar ve bilgisayarınıza herhangi bir şekilde hasar veremezler. Her ne kadar ITE, kullanıcı tecrübenizi iyileştirmek amacıyla şifrelenmiş bilgileri toplamaya yönelik çerezler kullansa da, bu bilgi hiç bir zaman kişisel olarak tespit edilebilir değildir. İsim, adres ya da kontak bilgileri gibi duyarlı bilgileri saklamak için hiç bir şekilde çerezler kullanmayız.
Buna rağmen, eğer çerezleri etkisiz hale getirmek veya çıkartmak isterseniz, lütfen tarayıcınızın veya mobil cihazınızın ‘Yardım’ bölümüne bakın. Her bir tarayıcı ya da cihaz çerezleri farklı şekilde yönetir, bu sebeple ilgili ‘Yardım’ dokümanına bakmanız gerekir.
Çerezleri kabul ya da reddetme hakkınız vardır. Çerezleri kabul ya da reddetmek üzere internet tarayıcı araçlarınızı sıfırlayabilir ya da değiştirebilirsiniz. Eğer çerezleri reddederseniz internet sitemizi hala kullanabilirsiniz ancak internet sitemizin bazı fonksiyonlarına ve alanlarına ulaşımınız sınırlı olabilir.
Eğer çerezler ve bunları kontrol etme haklarınız konusunda daha fazla bilgi almak istiyorsanız, lütfen http://www.allaboutcookies.org ya dahttp://www.youronlinechoices.com sitesini ziyaret edin.
 
IP adresleri

Bir IP adresi, internet hizmet sağlayıcı tarafından internete erişim sağlamak amacıyla bilgisayarınıza atanan numaradır. IP adresinizi kullanım ile ilgili toplam bilgi elde etmek için kullanabiliriz.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.
 
Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin olarak, turkeytravel@ite-exhibitions.com kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla veya [19 Mayıs Cad. No.3 Golden Plaza Kat:7 Şişli 34360 İstanbul / Türkiye] adresine yazılı olarak müracaat edebilirsiniz. Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bize Nasıl Ulaşırsınız?

Bu Gizlilik Politikası hakkında sorularınızı, turkeytravel@ite-exhibitions.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

1.201

Katılımcı

94

Ülke

57.470

Ziyaretçi

105

Ülke

811

Davetli Tur Operatörü

5.500+

Gerçekleşen Toplam Randevu Sayısı