İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu EMITT Turizm fuarı hakkındaki görüşleri


İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu 9 - 12 Şubat 2022 tarihleri arasında 25. kez gerçekleşecek olan EMITT Turizm fuarı hakkındaki görüşlerini bildirdiİstanbul’umuz binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihî ve kültürel ola-rak dünyanın en önemli, en güzel şehirlerinden biri. Hâlen ziyaret edilen tarihî camileri, kiliseleri, sarnıçları, su kemerleri, surları, geçmiş medeniyetlerin izlerini taşıyan sokakları ve meydanlarıyla, Anadolu tarihinin tanığı müzeleriyle, kendine has yemekleriyle çok özel, çok güzel bir şehir…

Yıllardır inanç, sağlık, tarih, kültür ve gastronomi gibi pek çok turizm dalının vazgeçilmez duraklarından olan İstanbul, her yıl milyonlarca misafirini ağırlıyor.

Gerek yerli gerekse yabancı turistler açısından İstanbul’un ilk seçeneklerden biri olması, bizim için hem büyük bir gurur hem de ciddi bir sorumluluk. Bu sorumluluğun bilinciyle misafirlerimizi daha iyi ağırlamak için “İstanbul Senin, Turizm Geleceğin” sloganıyla İstan-bul Turizm Platformu’nu kurduk. Danışma ve Koordinasyon Kurulları ve 23 turizm komis-yonundan oluşan bu kurumda pek çok turizm temsilcisi de yer alıyor.

İstanbul Turizm Platformu ile, turizmde İstanbul’un çekimini artırmayı, kamu kurumları ve sektör paydaşları ile beraber hareket etmeyi ve sektörün planlayıcısı konumunda yer alarak ivme yakalamayı planlıyoruz.

İstanbul’umuzun sadece Tarihî Yarımada ve Kapalı Çarşı’yla değil yeni müzeler, büyük ve uluslararası organizasyonlar, gastronomi etkinlikleri, kruvaziyer, eğitim, sağlık ve kongre turizminde dünyada öncü şehirlerden biri olmasını hedefliyor, çalışmalarımızı bu doğrultu-da yürütüyoruz.

Her yıl turizm endüstrisinden binlerce kurum ve kişiyi buluşturan ve bu yıl 25’incisi düzen-lenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, kuşkusuz İstanbul’un turizm ve seyahat planında çok önemli bir yer tutmaya devam edecek. 

Şehrimizin tarihî ve kültürel mirasının bilinciyle 2022’de İstanbul’umuzda daha çok misafir ağırlamayı, şehrimizi önemli turizm merkezlerinden biri hâline getirmeyi; böylece kent ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. EMITT Fuarı, bu hedeflerimize ulaşmamız için bize olanak sağlayacak.

Şehrimizin ve ülkemizin turizmine değer katacak bu kıymetli fuarda emeği bulunan, başta Hyve Group olmak üzere tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyor, EMITT 2022’nin İstan-bul’umuza ve ülkemize büyük katkılar sağlamasını diliyorum.
 
Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Geri