Turizm Sektörü 2021 Yılı Beklentileri


Dünya turizmi COVID-19 salgınından en çok etkilenen sektör oldu. 2020 yılında yaşanan kısıtlamalar ve kapatmalar ile hem uluslararası hem de yerel turizm hareketleri önemli ölçüde azaldı. Dünya turizmi içerisinde istisnasız tüm ülkeler önemli kayıplar ile karşılaştı.

2020 yılında dünya uluslararası turist sayısı %70 azaldı. Böylece 2019 yılında 51.7 milyon kişi olan gelen turist sayısı 2020 yılında 15 milyon kişi olarak gerçekleşti. Yani, turist sayısıdda 36.7 milyon kişilik bir azalma görüldü.
 
2021 – 2024 dönemi için Dünya Turizm Örgütü dünya turizmine ilişkin 3 senaryo açıkladı.
İlk senaryoda küresel ölçekte aşılamanın yaygın ve başarılı olacağı ve 2021 yılı ikinci yarısından itibaren uçuş ve diğer sosyal kısıtlamaların azalacağı beklentisi yer alıyor. Buna göre 2020 yılında 438 milyon kişiye düşen uluslararası turist sayısının 2021 sonunda 910 milyon ve 2022 sonunda ise 1.45 milyara ulaşacağı öngörülüyor. İyimser senaryo içinde 2019 yılına geri dönüşün 2 yıl alması bekleniyor.
 
İkinci senaryoda aşılama uygulamasının uzun süre yayılması ve ancak başarılı olması, bu nedenle kısıtlamaların kademeli olarak 2022 başından itibaren kaldırılmaya başlanması varsayımı bulunuyor. Bu senaryoda 2021 yılı sonunda uluslararası turist sayısı 610 milyona ve 2022 sonunda ise 1 milyar kişiye ulaşıyor. 2019 yılına geri dönüş ise 2023 yılı son çeyreğinde oluyor.


 
Türkiye turizm sektörü COVID-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri oldu. 2020 yılında yaşanan kısıtlamalar ve kapatmalar ile hem uluslararası hem de yerel turizm hareketleri önemli ölçüde küçüldü. Türkiye, Akdeniz çanağında bulunan Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi ülkelere benzer şekilde %70 kayıp ile karşılaştı.
 
2020 yılında Türkiye’ye gelen turist sayısı %71 azaldı. Böylece 2019 yılında 51.7 milyon kişi olan gelen turist sayısı 2020 yılında 15 milyon kişi olarak gerçekleşti. Yani, turist sayısıdda 36.7 milyon kişilik bir azalma görüldü.
 
2020 yılında turizm gelirleri ise %68 azaldı. Böylece 2019 yılında 34.5 milyar dolar olan turizm gelirleri 2020 yılında 23.5 milyar dolar düşerek 11 milyar dolara gerilemiştir.
 
2020 yılında turizm sektöründe toplam gelir kaybının ise 30 milyar dolar olduğu düşünülüyor.
 
2021 yılı için Kültür ve Turizm Bakanlığı da kendi beklentilerini açıkladı.
Buna göre iyimser senaryo içinde Mayıs ayı başında turizm sezonunun açılması hedefleniyor. Bu çerçevede yılın geri kalanında bir önceki yıla göre turist ve gelirlerde artış öngörülüyor.
 
Bakanlık tahminlerine göre gelen turist sayısında %100 bir artış olması ve gelen turist sayısının 30 milyona yükselmesi bekleniyor. Yine benzer şekilde turizm gelirlerinin de %120 artarak 11 milyar dolardan 23.3 milyar dolara çıkması öngörülüyor.
 

 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dünya Turizm Örgütünün dünya turizmi için yaptığı 2021 yılı öngörülerine göre daha yüksek artışlar bekliyor.
 
Bakanlığın beklentilerinin gerçekleşmesi için turist gelen ülkelerde ve Türkiye’de yoğun bir aşılama yapılması ve de aşının başarılı olması gerekiyor. Bu çerçevede yaz aylarından itibaren turist gelişlerinde öngörülen artışlar olabilir.
Geri